Είναι ηθική μας ευθύνη να αναπτυχθούμε ως εταιρία με σεβασμό στο περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο η επιλογή των συνεργαζόμενων εταιριών γίνεται με γνώμονα τα ESG κριτήρια. Η βιωσιμότητα στη μόδα δεν είναι πρόκληση, είναι νοοτροπία. Υπάρχουν οικολογικές λύσεις για να διασφαλιστεί η μείωση της ποσότητας της ρύπανσης και αυτό είναι και το πλαίσιο το οποίο έχει αποφασίσει η εταιρία μας να δραστηριοποιείται εφεξής.